Zarząd Polfa S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 17 czerwca 2014 roku powziął informację o przyznaniu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dofinansowania w wysokości 10.000.000zł (słownie: dziesięć milionów złotych) spółce zależnej Polfa Production S.A., 

która wraz z Instytutem Farmaceutycznym, przygotowała i złożyła wniosek w ramach 1 Konkursu INNOMED, projekt INNOKIN pt.: ”Opracowanie nowoczesnej technologii substancji z grupy inhibitorów kinaz oraz postaci farmaceutycznej leku generycznego stosowanego w terapii przeciwnowotworowej”.

Przyznana dotacja jest sukcesem Polfa Production S.A., dzięki któremu będzie możliwe podjęcie innowacyjnych działań na polu naukowym. 


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Eksport

W eksporcie działamy przede wszystkim (ale nie wyłącznie) na rynkach krajów Azji (Wietnam, Kazachstan) oraz Europy Środkowej i Wschodniej (Rosja, Węgry, Ukraina, Czechy, Białoruś, Bułgaria i wiele innych). Zapewniamy wszechstronną obsługę transakcji zagranicznych oraz pewny i stabilny poziom sprzedaży.